INNOVACIÓ

MOU T, treballa per adaptar-se a les diferents demandes dels pares i les mares en com ocupar el temps de lleure dels seus fills i filles. Els canvis que s'estan generant  en la societat actual provocan que les activitats de lleure dels escolars hagin d'evolucionar per afavorir les  necessitats de les famílies i el seu entorn. La innovació pretén ser un dels eixos vertebradors del treball de la nostra empresa.

FORMACIÓ

A MOU T estem plenament convençuts que el temps de lleure ha de ser un període d’aprenentatge i esbarjo a la vegada. L’educació no acaba ni al sortir de l’escola, ni al sortir de casa. La formació dels nens i nenes es un procés permanent en qualsevol situació. Treballem per que l'espai de  lleure sigui un període de temps molt actiu en el procés formatiu de nens i nenes, una contiuitat de l'escola però a través de l'esport.

PROXIMITAT

MOU  T  planifica tots els seus projectes adaptant-se a les necessitats, estrategies i oportunitats del lloc escollit per poder desenvolupar totes les seves tasques. Igualment aquest concepte de proximitat el fem extensiu a les entitats i famílies amb les que tractem a les que animem a colaborar i participar amb cada projecte.

QUALITAT

MOU T prioritza la qualitat en totes les seves activitats i els seus projectes, oferir un perfecte servei és un dels principals objectius. La qualitat es el concepte básic de la nostra feina en el disseny  la planificació, la execució, l'ensenyament, la formació i la sostenibilitat. QUALITAT és la primera de les nostres preocupacions.

SABER FER

MOU T te molta cura en la selecció del personal, comptant amb una borsa de treball de més de 60 professionals amb àmplia experiència en participació en casals, campus i colònies. A la nostre empresa ens agrada preparar, cuidar i mimar cada detall de cada una de les activitats que organitzem, i donar resposta inmediata a cada necessitat que pugui sorgir.

IL·LUSIÓ

MOU T a part de la qualitat i la experiencia disposa d'un altre valor molt preuat: la il·lusió. Comptem amb gent jove titulada, qualificada i amb experiència,  i amb un bagatge  de il·lusió immensa per poder educar i  transmetre els valors als infants i joves sempre amb alegria i predisposició. A MOU T, els nens i les nenes son els protagonistes, els reis i les reines del nostre regne de il·lusió.